Покана за обучение за преподаване на кръгови модели в строителството

Уважаеми представители на ЦПО,

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), в партньорство с Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ организират еднодневно ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА КРЪГОВИ МОДЕЛИ В СТРОИТЕЛСТВОТО.

Обучението ще се проведе на 17.11.2023 г. с начало 13:30 ч. онлайн в платформата Zoom на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/81704734894

Изисква се предварителна регистрация тук: https://docs.google.com/forms/d/1Hx2O_kwh30Yw4rGIwBJvYyIVo-bz5dirIHJXaAZTnuE/edit

Лектори ще бъдат проф. Фантина Рангелова (УАСГ) и инж. Ира Иванова (ЕнЕфект), като целта на курса е да запознае обучаемите с ключовата роля на кръговата икономика в строителния сектор, очертавайки необходими практики за устойчивото и ресурсно- ефективно строителство. Разбирането и приложението на кръговите принципи по веригата на строителния процес предоставят ценна възможност за намаляване на отпечатъка, който сградите оставят върху околната среда.

Програмата включва следните теми:

  • Какво е кръгова икономика и защо е толкова важна за постигане на дългосрочна устойчивост в строителството. Кои са основните принципи за включване на кръговите модели в строителния процес (с примери и дискусия).
  • Представяне на квалификационната рамка за кръгови умения в строителството – основни указания за приложение и други решения; метод за предварителен анализ на уменията и сравняване на единици резултати от учене (ЕРУ).
  • Подходящи методи на преподаване на кръгови модели в строителството. Създаване на програма за обучение.
  • Дискусия с всички участници.

Организаторите са заложили следните цели при успешно завършване на курса:

  • Ще научите за основните принципи на кръговата икономика в строителния сектор и решенията за ресурсно- ефективно и устойчиво строителство;
  • Ще се запознаете с квалификационната рамка за кръгови умения в строителството, разработена в рамките на проекта BUS-GoCircular, като решение и инструмент за подготовка и оценяване на знанията и уменията в строителния сектор;
  • Ще научите за различни средства и възможности за развитие на кръгови знания и умения в строителството;
  • Ще разпознаете потенциала за директно приложение на новопридобитите знания в съществуващи програми за обучение;
  • Ще придобиете знанията и уменията да предадете наученото от курса.

С уважение,

екип на НАПОО