Покана за представяне на оферти

НАПОО, като представител на мрежата РеферНет за България, обявява покана за избор на изпълнител за “Дизайн, отпечатване и доставка на промоционални материали и брошури”.

Срокът за представяне на оферти е до 17,30 ч. на 20.04.2017 г. Офертите трябва да бъдат представени по електронен път (подписани, подпечатани и сканирани) или на хартия на адреса на НАПОО.

Документация (*.PDF)

Документация (*.DOCX)


● Публикувано на 10.04.2017 ● Последна редакция 10.04.2017●