Покана за участие в Национална конференция, организирана от Център за развитие на човешките ресурси

Центърът за развитие на човешките ресурси и Националният експертен екип по професионално образование и обучение организират Национална конференция на тема: „Въздействието на Програма „Еразъм +“ върху развитието на младежта, туризма и сектора на професионално образование и обучение в България“ в гр. Варна в периода от 28-ми до 30-ти септември 2022 г.

По време на Националната конференция ще бъде разгледана добавената стойност от реализираните проекти по Програма Еразъм + за различни организации, за професионалната квалификация, за развитието на личностните компетентности и за обществото като цяло. Съдържателният фокус на събитието обхваща развитието на ПОО сектора в България, както и представянето на добри практики от различни заинтересовани страни в сферата на младежта и туризма.

Повече информация за програмата на конференцията може да откриете тук:

http://ecvet.hrdc.bg/news/registratsia-za-uchastie-v-natsionalna-konferentsia-vazdeystvieto-na-programa-erazam-varhurazvitieto-na-mladezhta-turizma-i-sektora-za-profesionalno-obrazovanie-i-obucheni/

Регистрация за събитието може да направите до 19.09.2022 г. на следния линк:

https://www.surveymonkey.com/r/72LXZNF