Покана за заседание на експертната комисия „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати и транспортни услуги“

На 28.04.2015 г. (вторник) от 14,00 часа в залата на НАПОО ще се проведе заседание на експертната комисия „Моторни превозни
средства, кораби и летателни апарати и транспортни услуги“


● Публикувано на 04.05.2015 ● Последна редакция 04.05.2015●