Посещение на експерти от Института на Република Словения за професионално образование и обучение (CPI)

DigiVET MES

В периода 23-24 юни 2022 г. Националната агенция за професионално образование и обучение прие делегация от представители на Института на Република Словения за професионално образование и обучение (CPI). Събитието беше организирано като част от дейностите по проект „Be prepared for а VET digital world”, изпълняван в партньорство с НАПОО по програма Еразъм +, КА2 small-scale partnership.

DigiVET PG

Програмата на визитата включваше представяне на напредъка в изпълнението на проектните дейности, както и запознаване на участниците със системите за професионално образование и обучение в Словения и България. В рамките на двудневните срещи бяха посетени Софийската професионална гимназия по туризъм и лицензирани центрове за професионално обучение. В края на посещението гостите от CPI бяха приети в Министерство на образованието и науката от заместник-министър Мариета Георгиева. На срещата гостите презентираха детайли за словенската образователна система и успешно реализирани и нови проекти, свързани с нейното развитие и модернизиране.

DigiVET papernpulp