Предстоящ семинар „Ролята на ECVET за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение“

Националната агенция за професионално образование и обучение като Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение(ECVET) за България има удоволствието да Ви покани на семинар на тема: „Ролята на ECVET за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение“.

Организатор на събитието е Център за развитие на човешките ресурси – Национална агенция на програма „Еразъм +“ в България. Семинарът ще се проведе на 31 октомври 2017 г. в гр. София, в конферентната зала на Центъра за развитие на човешките ресурси на ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 1.

На семинара ще бъдат представени добри практики от прилагането на ECVET в България и натрупания до момента опит от въвеждането на дуалното  обучение в ПОО.

Събитието е предназначено за представители на професионални училища, центрове за професионално обучение, работодатели и работодателски организации, които търсят възможности за развитие чрез ECVET и засилено сътрудничество в системата на ПОО.

Организаторът на семинара – ЦРЧР,  покрива изхранването в рамките на събитието за един участник от институция, заявила името на участника в събитието и данни за контакт (организация, заемана позиция, адрес, mail и мобилен телефон) не по-късно от 14 октомври 2017 г. на e-mail: bg.team.ecvet@gmail.com.

Моля, имайте предвид че местата са ограничени и в тази връзка ще получите потвърждение по e-mail за Вашето участие.

ПриложениеПредварителна програма за семинара

 

С уважение,

Национална група от  ECVET експерти към
Център за развитие на човешките ресурси,
Национална агенция за професионално образование и обучение