Предстоящ семинар „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез ECVET”

Националната агенция за професионално образование и обучение като Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България има удоволствието да Ви покани на семинар на тема: „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез ECVET”.
Организатор на събитието е Център за развитие на човешките ресурси – Национална агенция на програма „Еразъм +“ в България. Семинарът ще се проведе на 20 ноември 2017 г. в гр. София, в конферентната зала на Центъра за развитие на човешките ресурси на ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 1.

Конференцията ще събере участници от цялата страна, представители на различни младежки и доброволчески организации, представители на центрове за професионално обучение, училища, както и представители на бизнеса, които имат пряка заинтересованост от натрупването на компетентности в неформална среда, тяхното валидиране и по–добрата реализация на пазара на труда.
Конференцията обхваща теми, които са свързани с представянето на ECVET, работата на младежките и доброволческите организации и какви знания и умения се развиват, предстоящо изграждане на национална система за валидиране на ключови компетентности, както и какво е отношението на работодателски организации към тези процеси.

Организаторът на семинара – ЦРЧР,  покрива изхранването в рамките на събитието за един участник от институция, заявила името на участника в събитието и данни за контакт (организация, заемана позиция, адрес, mail и мобилен телефон) не по-късно от 3 ноември 2017 г. на e-mail: bg.team.ecvet@gmail.com. За допълнителни въпроси моля да се свържете с Иванка Михайлова на тел. 02/ 9155 097

Моля, имайте предвид че местата са ограничени и в тази връзка ще получите потвърждение по e-mail за Вашето участие.

Приложение: Предварителна програма за семинара

С уважение,

Национална група от ECVET експерти към
Център за развитие на човешките ресурси,
Национална агенция за професионално образование и обучение

 


● Публикувано на 17.10.2017 ● Последна редакция 17.10.2017●