Проект ДОМИНО – дуалното образование в България

На 7 март г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и г-жа Марияна Павлова, зам.-председател на НАПОО участваха в третата сесия на Форума за дуално образование в рамките на българо-швейцарския проект „ДОМИНО“ („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото”).
Форумът координира участието на всички заинтересовани страни за въвеждането на дуалната система в българското образование – държавни институции, частни фирми, браншови организации, бизнес и синдикални организации, местни институции и неправителствения сектор. Главната му цел е да спомогне за успешната реформа на българското професионално образование.
Участниците във форума приеха, че сключването на трудов договор между ученика и фирмата се осъществява в 11 и 12 клас, въпреки че образованието в дуална форма започва в осми клас.
Форумът предлага още в законодателството да се уточни, че фирмите, участващи в системата на дуално образование, следва да могат да осигурят не по-малко от 70 процента от задължителното практическо съдържание на обучението. За неусвоените умения училището и фирмите-партньори трябва да изготвят план-график за практическо обучение, с който да покрият и останалите 30 процента.
Предложенията ще бъдат предоставени на междуведомствената работна група към МОН, подготвяща предложения за изменение на Закона за професионално образование и обучение. На форума се обсъдиха процедурите и критериите за включването на фирми в системата на дуалното образование и контрола върху качеството на обучението.
По проект ДОМИНО от септември 2015 година се обучават общо 81 ученици – по специалност „Техник-технолог в производството на мляко и млечни продукти“ в Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии “Проф. Д-р Георги Павлов” в София и по специалност „Техник за машини и системи с цифрово програмно управление“ в Професионалната гимназия “Иван Хаджиенов” Казанлък. През новата учебна 2016-2017 година предстои включването на три нови професии от различни професионални направление, нови училища и фирми в проекта. С всяка учебна година в процеса на обучение ще се увеличават часовете за работа на учениците в реална работна среда, като накрая те ще бъдат два дни от седмицата в училище, а в останалите три ще работят по договор и със заплащане в предприятията, включени в системата на дуалното образование. До приключването на проекта „ДОМИНО“ през 2019, се предвижда да бъдат обхванати общо 1 200 ученици в 15 професионални училища, обучавани по десет професии.
Проектът ДОМИНО се изпълнява с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Общата му стойност е 3 530 000 швейцарски франка, като 15 процента е съфинансирането от българското Министерство на образованието и науката.


● Публикувано на 11.03.2016 ● Последна редакция 11.03.2016●