Проект „Развитие на прилагането на информационните технологии и информацията за пазара на труда в услугите по професионално ориентиране“, финансиран от CEDEFOP

На 21 март 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия, НАПОО взе участие в семинар с представители на социалните партньори и експерти от Euroguidance, ELGPN и CEDEFOP, в рамките на който се обсъдиха приоритетите за проучвания в рамките на проект „Развитие на прилагането на информационните технологии и информацията за пазара на труда в услугите по професионално ориентиране“. Проектът се финансиран от CEDEFOP, неговата основна цел е да развие структуриран обмен на знания между различните държави относно въвеждането употребата на информационни и комуникационни технологии (ICT) и на информация за пазара на труда (LMI) в услугите по професионално ориентиране през целия живот. Проектът се изпълнява от Q-PLAN International в партньорство с Empirica, Aspire International, WES Research & Strategy и Bits of love.
В рамките на проекта ще бъдат проведене редица проучвания, част от които по следните теми:

  • Употребата на социални медии (Linked in, Facebook, Twitter, Instagram, и др.) в професионалното ориентиране и консултиране;
  • Чат-услуги и дистанционно консултиране в реално време (Skype, Whatsapp, Viber и др.);
  • Подкрепа за развитието и употребата на електронни портфолиа (e-portfolio);
  • Прилагането на разнообразни медии в дейностите по развитие на кариерата (мултимедиен подход);
  • ICT в комуникационните стратегии (проследяване и осъществяване на връзка с потребителите и работодателите).
  • Анализ и употреба на публично достъпните бази данни с информация за пазара на труда (включително европейски източници като EURES, Skills panorama, Ploteus, LFS, ESCO);
  • Разработване и използване на креативни (например сериозни игри, филми, семинари и др.) и информални (личен опит, мнения от семейство и приятели) подходи за представяне/получаване на информация за пазара на труда.

● Публикувано на 24.03.2016 ● Последна редакция 24.03.2016●