Проекти на наредби на ДОС са публикувани за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации

В Портала за обществени консултации са публикувани следните проекти на наредби на държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии за обществено обсъждане:
• Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“;
• Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Килимар”;
• Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“;
• Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Сондьор“;
• Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Минен техник“;
• Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Оператор в минната промишленост“;
• Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“;
С проектите на наредби на ДОС, разработени от НАПОО, може да се запознаете на следния линк: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=0&obshtiniValue=0&page=1
Срокът на общественото обсъждане приключва на 30 август 2018 г. До тази дата можете да изпращате Вашите предложения, бележки и становища по проектите.


● Публикувано на 03.08.2018 ● Последна редакция 07.08.2018●