Публикация на CEDEFOP относно кариерното ориентиране

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува информационен материал, свързан с кариерното ориентиране.

Ситуацията с Covid-19 оказва огромно влияние върху процесите на пазара на труда – налице е изкривено търсене на работници и служители, ускорени модели на автоматизация и цифрова трансформация, които коренно променят характера на работата. Наред с това наблюдаваме висок риск от безработица и несигурна заетост за много хора.

Кариерното ориентиране има съществена роля в плановете за възстановяване и в подпомагане на хората от всички възрасти и с различен опит и квалификация, за да се справят с тези неприятни ефекти.

В публикувания материал ще намерите основни насоки за кариерно ориентиране, статистика от различните държави и примери от практиката, които доказват защо трябва да се повишат инвестициите в кариерно ориентиране.