Работен семинар в град Ларнака, Кипър организиран от EQAVET мрежа

На 20 и 21 март 2018 г. в град Ларнака, Кипър се състоя работен семинар, организиран от европейската мрежа по прилагане на Препоръката за качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) към Европейската комисия. Темата на семинара беше Изграждане на система за качество при обучението на високите професионални квалификации (5 и 6 ниво по ЕКР). По време на работния семинар бяха представени реформите за изграждане и развитие на системите за качество на професионалните квалификаци, предлагани между традиционните системи за квалификация в областта на висшето образование и на средното професионално образование в Кипър, Австрия и Ирландия. Представената информация за развитието на системите за качество за високите нива на професионална квалификация (5 и 6 ниво по ЕКР) във всяка държава беше представено от две гледни точки: развитие и внедряване на национална политика и реално изграждане/изпълнение на политиките за качество от обучителна институция. Подходите за изграждане на системите за качество за междинните нива на профсионална квалификация във всяка държава са различни и в тях са отразени, както националните особености на системите за придобиване на професионална квалификация на средно и висше ниво, така и резултатите от проведените дискусии за развитие на системата от всички партниращи страни на основата на консолидиран принцип – увеличаване на практическите умения при усвояването на професионалните квалификации от 5 и 6 ниво на ЕКР.


● Публикувано на 28.03.2018 ● Последна редакция 29.03.2018●