Резултати от анкета за оценка на информационната дейност на НАПОО

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране,
През настоящата година НАПОО предприе поредица от дейности в цялата страна за подготвяне и предоставяне на актуална информация с цел подкрепа на ЦПО и ЦИПО за предоставяне на по-качествени услуги по консултиране и професионално обучение на гражданите.

С цел проучване на удовлетвореността от информационната дейност на НАПОО, Агенцията публикува на интернет-страницата си онлайн „ Анкета за оценка на информационната дейност“ с въпроси, насочени към получаване на обратна връзка от потребителите.

Бихме искали да Ви предоставим актуални данни и анализ на резултатите от анкетата, обработени към 15.09.2017 г. Анализът е изготвен въз основа на попълнената анкета от 74 лица.

 


● Публикувано на 12.10.2017 ● Последна редакция 13.10.2017●