Резултати от анкета за оценяване на страницата на НАПОО в Интернет

Уважаеми потребители,
Имаме удоволствието да Ви информираме за резултатите от проведената от НАПОО анкета, която беше достъпна за попълване до 31.10.2020г.
Благодарим на всички, които отделиха време за отговор на въпросите и допринесоха за получаване на обобщената информация, както и за формулирането на предложения, по които да продължим да работим като държавна институция.

Резултати от анкетата