Списък на ЦПО с държавно и общинско участие

Във връзка с информацията от 31.08.2016 г., отнасяща се до чл. 40а от Закона за професионално образование и обучение, публикуваме списък на всички Центрове за професионално обучение с държавно и общинско участие.

Моля, всички директори на ЦПО да предприемат необходимите действия за изработване на печатите.

Лице за контакти в Монетния двор – г-н Тодор Попов (тел. 02/807 18 44).

Пълен списък на Центровете може да видите тук.