Споделяне на информацията за системите на ПОО в България и Република Таджикистан

На 7 юни Националната агенция за професионално образование и обучение прие делегация от Република Таджикистан с представители от Комитета по наука, образование, културни и младежки политики, Института по труда, миграцията и заетостта, Държавен център за обучение на възрастни, Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Министерство на икономическото развитие и търговията, Асоциация на работодателите в Република Таджикистан, както и други експерти в сферата на ПОО в Таджикистан.
Беше представена системата за ПОО в България, основните функции и дейности на НАПОО, както и ключови моменти в областта на лицензирането на центрове за професионално обучение, валидирането на знания, умения и компетентности, разработването на държавни образователни стандарти и поддържането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение. По време на възникналата дискусия се обмениха идеи какво от действащата система на ПОО в България може да се пренесе в Република Таджикистан.

 


● Публикувано на 11.06.2019 ● Последна редакция 11.06.2019●