Споделяне на опит в сферата на ПОО с делегация от Киргизстан

На 18 и 19 юли 2022 г. представители на НАПОО взеха участие в обучителен семинар, организиран от Българската камара за образование, наука и култура, Международната агенция за осигуряване на качеството – Киргизстан. Форумът се организира по  Проект „E-Quality – Digital education for social and financial inclusion and gender equality“, Договор за грант от Европейския съюз № CSO-LA 2020/419-493, финансиран от Програмата за външни дейности на ЕС от Делегацията на Европейската комисия в Киргизката република. Основната цел на проекта е да развие нови умения за финансова и цифрова грамотност, за предприемачество и лидерство на социално уязвими групи в Киргизката република, като млади мигранти и жени с ниски умения, и създаване и насърчаване на устойчив модел за социално включване.

НАПОО участва с презентация по отношение поддържането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение, разработването и приемането на Държавните образователни стандарти (ДОС) и процеса на лицензиране и контрол върху дейността на Центровете за професионално обучение (ЦПО).

На среща с представители на киргизки институции беше обсъден положителния български опит в прилагането на европейските инструменти в сферата на професионалното образование и обучение, както и системата за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити по формален и неформален път.