Търсене на професия и сравняване на ЦПО

• Във формата за търсене напишете дума, свързана с желана от Вас професия.
След натискане на бутона ТЪРСЕНЕ пред вас ще се покаже списък с професиите, които съдържат Вашия избор.
• При кликване върху професията ще се покаже описание на професията и възможностите за професионална реализация по НКПД.
• След текста при натискане на бутон ИЗБЕРИ ЦПО ще отидете на екран, който представя всички ЦПО в страната, предлагащи обучение по Вашия избор за цялата страна.
• С клик върху картата на България можете да видите областите и броя на ЦПО, които предлагат обучение по Вашия избор.
На екрана се появява списък на ЦПО – тук можете да се запознаете с данните на центровете.
• С клик върху наименованието на ЦПО се появява бутон ИЗБЕРИ ЗА СРАВНЕНИЕ и се активира екран, на който с клик върху наименованието на ЦПО то се маркира в списъка за сравнение.
Можете да избирате неограничен брой центрове.
• Бутон СРАВНИ ЦПО Ви дава полезна информация за състоянието на избраните от Вас центрове по определени критерии, които да подпомогнат Вашия избор.