Станете част от Европейската седмица на професионалните умения – 2022 г.

EVSW-pink

През м. май 2022 г. ще се проведе шестото издание на Европейската седмица на професионалните умения – седмицата, в която се организират събития на местно, регионално, национално ниво и на ниво ЕС, свързани с популяризиране на професионалното образование и обучение и даващи възможност за представяне на добри практики.

Стартирана през 2016 г., инициативата на Европейската комисия обединява под една шапка всички заинтересовани страни – учители, организации, обучавани лица и преподаватели, за да покаже множеството предимства, които ПОО предлага както на младите хора, така и на възрастните обучаеми. С поглед към уменията, които ще се търсят в следващите години, както и към реалностите на сегашния пазар на труда, ПОО има за цел да предложи на всеки необходимите адекватни умения, за да разгърне истинския си потенциал.

Тази година Седмицата ще се проведе в периода 16 – 20 май в цяла Европа, като фокусът е върху „зеления преход“. Темата е в съответствие с ангажимента на Европейската комисия да предприеме всички необходими стъпки, за да стане Европа въглеродно неутрална до 2050 г. – мащабна инициатива, известна като Европейската зелена сделка, която включва и предоставяне на европейските граждани на необходимите умения за този преход.

Събитията, организирани от Европейската комисия, ще се проведат на 18 и 19 май 2022 г. – включително наградите за постижения в ПОО VET Excellence Awards.

Можете да участвате в програмата или да посветите събитие, организирано от вас, на Европейската седмица на професионалните умения.

Подробна информация за различните инициативи и начини за включване можете да намерите на следния линк: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_en