Стартира Международен конкурс за иновативни инструменти за кариерно ориентиране по проект Future Time Traveller

Инициативата е част от европейския проект FUTURE и има за цел да насърчи, отличи и популяризира иновативни инструменти, интерактивни игри (традиционни и дигитални), платформи и др. методи за кариерно ориентиране, информиране и консултиране, базирани на игри.
Конкурсът е насочен към специалисти по кариерно консултиране във всички сфери на образованието и обучението от цяла Европа. Те могат да се включат като индивидуални участници, професионални екипи или смесени екипи, съставени от професионалисти и представители на целевите групи.
Кандидатстването става чрез електронен формуляр.
Кандидатурите ще бъдат оценявани от жури въз основа на следните критерии: иновативност, въздействие и възможност за разпространение на резултатите. Резултатите ще бъдат обявени през февруари 2020.
Награди:
– Победителят от всяка държава ще бъде награден с участие в учебна визита в Euroguidance Europe, UK.
– Участниците и екипите, представили трите най-добри практики, ще бъдат поканени да демонстрират своите инструменти по време на финалното събитие в съответната държава в края на 2020.
– Отличените 3 най-добри инструмента и игри ще бъдат представени в електронна книга и ще бъдат разпространени чрез мрежата на Еврогайдънс в цяла Европа.
– Всички участници в конкурса, получили над 80 точки, ще получат сертификат, а техните инструменти ще бъдат представени в уебсайта и Facebook страницата на проекта Future Time Traveller.
Конкурсът е част от дейностите по проект FUTURE, чиято цел е да трансформира кариерното ориентиране за поколението Z. Основният продукт на проекта е иновативната кариерна игра в 3D виртуален свят “Пътешественик в бъдещето”, която запознава младите хора с професиите на бъдещето чрез дигитални приключенски мисии и предизвикателства.
В инициативата участват 7 организации в цяла Европа: Фондация на бизнеса за образованието, България (координатор на проекта); CTI – Гърция, EBCC – Португалия, CIAPE – Италия, University of Lodz – Полша, Innovation in Learning Institute – Германия и Aspire-igen – UK.

Краен срок: 31 декември 2019 г.
У нас конкурсът се провежда с подкрепата на Euroguidance България.


● Публикувано на 23.08.2019 ● Последна редакция 23.08.2019●