Участие на българския ECVET eкип в Годишния ECVET форум 2017 г.

Годишният ECVET форум за 2017 г. се проведе на 19-20 октомври в Малта. В събитието взеха участие около 140 участника, представляващи 29 държави, както и представители на CEDEFOP (Европейски център за развитие на професионалното обучение), доставчици на ПОО, фирми (Малтийски орган за туризъм, HansaMatrix, Латвия и ŠKODA Academy – Чехия), Секретариат на ECVET и Европейската комисия. Тази година форумът се фокусира върху ролята на ECVET за насърчаване на гъвкави професионални пътеки. Програмата съдържаше национални примери, които да покажат какви гъвкави начини за придобиване на квалификация в ПОО могат да бъдат дадени и какви са факторите за постигане на успех.
Форумът разгледа ролята на ECVET и как принципите на ECVET могат да вдъхновят реформите в ПОО за предоставяне на обучаваните на по-гъвкави индивидуални пътеки за придобиване на професионална квалификация.
По време на двата дни на форума българските участници от ЦРЧР и НАПОО взеха активно участие в пленарните заседания и в работата на отделните тематични работни групи. Всеки един от участниците във форума получи сертификат за участие, което се възприе много положително от всички.
В края на форума представителите на Европейската комисия обявиха официално, че през 2018 г. Годишният ECVET форум ще се проведе на 14-15 юни 2018 г., в Република България. Това безспорно е едно голямо признание за работата и приноса на българския ЕCVET екип, ЦРЧР и НАПОО като Национална координационна точка и държавна институция.
Презентацията на българския ECVET екип, както и презентациите на останалите участници може да намерите на следния адрес: http://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/19-20-october-2017-annual-ecvet-forum-malta 

 

ECVET екип
ноември 2017г.


● Публикувано на 07.11.2017 ● Последна редакция 07.11.2017●