Участие на НАПОО в кръгла маса под патронажа на президента на Република България

На 10.07.2018 г. Национална агенция за професионално образование и обучение участва в проведената под патронажа на президента на Република България кръгла маса на тема „Хората с увреждания, като ресурс на първичния пазар на труда – предизвикателства и решения“. Участниците в кръглата маса бяха приветствани от президента на Република България Румен Радев. Активно участваха и споделиха както добри практики, така и често срещани затруднения относно достъпа до работни места представителите на Национален съвет за интеграция за хората с увреждания, Национален алианс за социална отговорност, Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания, Асоциация на родителите на деца с епилепсия, Национална организация „Млади български хора“.
В събитието бяха представени възможности за осигуряване на заетост  и възможности за професионална квалификация на хората с увреждания от страна на бизнеса, държавни институции и местната власт, които се ангажираха в търсене на законодателни решения и партньорства в подкрепа на заетост за хората с увреждания.
Създаването на достъпна среда и осигуряването на достъп до обучение и до работни места за хората с увреждания е инициатива, която следва да постигне обща ангажираност и готовност за действие на всички заинтересовани страни. Презентация на НАПОО


● Публикувано на 23.07.2018 ● Последна редакция 23.07.2018●