Участие на НАПОО в отчетно-дискусионна среща на Асоциацията на козметиците в България

На 1 март се състоя Първа отчетно-дискусионна среща на Асоциацията на козметиците в България. Асоциацията активно си сътрудничи с НАПОО по въпроси, свързани с разработването и актуализирането на държавни образователни стандарти.

На срещата бяха представени историята на организацията, дейността на членовете ѝ и срещи и дискусии, които са били инициирани през последната една година.

Бяха обсъдени проблемите на бранша, като особено внимание се обърна на необходимостта от мониторинг на дейността на ЦПО, особено по отношение на обученията по част от професия.

В срещата беше отделено време за дискусии, свързани конкретно с предоставянето на професионално обучение на възрастни по професията „Козметик“, с участието на експерти от НАПОО. Бяха обсъдени редица проблемни области, свързани с квалификацията на кадрите, регулирането на практикуването на дейността на козметиците и необходимостта от контрол над квалификацията на лицата.