Участие на представители на НАПОО в третото издание на Националните дни за Учене през целия живот, гр. Русе, 2017 г.

Представители на Националната агенция за професионално образование и обучение – Марияна Павлова, зам.-председател, Аделина Борисова, гл. експерт и Емилия Войславова, гл. експерт взеха участие в третото издание на Националните дни за учене през целия живот, проведени в гр. Русе от 4 до 6 октомври 2017 г. Тази инициатива е част от общоевропейските усилия за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, както и за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година.
В програмата са включени различни събития като изложение на институциите за образование и обучение на възрастни, атрактивно представяне на придобитите умения от възрастни обучаеми по различни професии, годишни награди за принос, национален форум за обсъждане на напредъка в сектора и формулиране на решения за подобряване на състоянието му, информационен ден за популяризиране на Eлектронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), фокус група със заинтересовани страни за оценка на въздействието на EPALE, и др.
Стартът на Дните обяви г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката – „Ученето се случва по всяко време, на всяко място и през целия живот, независимо от възрастта на човека“. Заместник-министърът посочи, че ученето през целия живот изпълва със съдържание националните усилия за изграждане на по-силна, обединена и просперираща Европа. Г-жа Михайлова подчерта, че бързото разпространение на новите технологии и огромният недостиг на работници с необходимата квалификация показват, че обучаващите се възрастни са избрали верния път – на непрекъснатото усъвършенстване, разширяване или надграждане на придобитите знания и умения.
По време на церемонията бяха връчени годишните награди за принос в развитието на сектора за учене на възрастни. Годишната награда „Посланик на ученето през целия живот“ получи д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Наградата за цялостен принос в сектора за учене на възрастни получи г-н Стоян Баев, консултант по статистика на образованието и ученето през целия живот от Националния статистически институт (НСИ).
Събитието се организира в рамките на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.