Уебинар на Cedefop за връзките между тенденциите на пазара на труда, уменията, работните места и квалификацията

Експерти на НАПОО участваха в проведения на 13 април 2021 г. уебинар, организиран от Cedefop, на тема „Getting the future right – Towards smarter and people-centered skills intelligence”. Във фокуса на събитието бяха информационният и експертен анализ, който Cedefop предоставя на създателите на политики, анализаторите на пазара на труда и експерти в ПОО.

В събитието се включиха Юрген Сибел, изпълнителен директор на Cedefop, и Никола Шмит, европейски комисар по работните места и социалните права, които изтъкнаха, че дългогодишната работа на Cedefop върху пазара на труда и изследването на уменията е от решаващо значение за развитието на професионалното образование и обучение.

Имайки предвид основните инструменти на Cedefop като прогнозите за умения, анализът на пазара на труда в реално време, европейския индекс на уменията и други, уебинарът имаше за цел да се представи посоката на работата на Cedefop за проучване и прогнозиране на уменията през следващите години, като се включат гледните точки на основните заинтересовани страни.