Унищожаване на документи с фабрична номерация от ЦПО – срок 30 април 2017 г.

На вниманието на лицензираните Центрове за професионално обучение!

В периода от 1 до 30 април трябва да бъде извършено унищожаване на закупените, но неизползвани документи с фабрична номерация. От тази година този процес ще се извършва автоматично, през Информационната система на НАПОО.

 

Напомняме!

Документи с фабрична номерация са :

• 3-54 Свидетелство за професионална квалификация;

• 3-54а Дубликат на свидетелство за професионална квалификация (универсален образец);

• 3-54В Свидетелство за валидиране на професионална квалификация;

• 3-54Г Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация.

Документите с фабрична номерация се отчитат с Отчет на документите с фабрична номерация, който се генерира в информационната система след като се въведат фабричните номера на закупените документи.

Всички центрове , които не са въвели тази информация в информационната система няма да могат да подадат отчет.

Срокът е до 30.04.2017г.

 

За работа с модула може да гледате на адрес https://vimeo.com/210247888 запис от уебинар с подробни указания. Видеото е достъпно и през Информационната система на НАПОО от меню Документация > Документи по Наредба №8, налични документи.


● Публикувано на 07.04.2017 ● Последна редакция 07.04.2017●