Утвърден е “Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение”

Във връзка с направено предложение от Управителния съвет на НАПОО, г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката утвърди със заповед № РД09-5443/18.10.2017г. „Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение“

За повече информация: https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-za-poo/dokumenti-za-razrabotvane-na-sppoo/


● Публикувано на 25.10.2017 ● Последна редакция 25.10.2017●