УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствие от името на Националната агенция за професионално образование и обучение да поканя Вас или Ваш представител на Национална конференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“.

Националната конференция имa за цел да популяризира достиженията на професионалното образование и обучение сред всички заинтересовани страни и да подпомогне обединяването им за успешно решаване на предизвикателството „професионално образование и обучение – пазар на труда“.

Конференцията се организира в Европейската седмица на професионалните умения съответствие с изискванията на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet, чийто представител за България е Националната агенция за професионално образование и обучение. Ключовите продукти на ReferNet мрежата са доклади, изследвания и анализи, които се предоставят на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните – членки  за осъвременяване на системите на професионално образование и обучение в Европа.

Националната конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“ ще се проведе он-лайн (чрез приложението (https://zoom.us/) на 12 ноември 2020 г. от 9,30 ч.

Моля в срок до 11 ноември 2020 г. до 12:00 ч да изпратите попълнената регистрационна форма на мейл: e.nikova@navet.government.bg

За повече информация можете да се обръщате към Е.Гьошева на тел.: 029712070.

 

Приложения:

Програма на събитието

Регистрационна форма

 

ЕМИЛИЯНА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАПОО