Уважаеми дами и господа,

Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, с подкрепата на Националната агенция за професионално образование и обучение в качеството й на Национална координационна точка по прилагането на ECVET – Препоръката от 2009 г., организират първия за 2019 г. работен семинар за професионалното развитие на тема: „Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място” .
Събитието ще се проведе на 16 април 2019 г. в сградата на ЦРЧР, град София.

За допълнителни въпроси, моля да се свържете с Иванка Михайлова – координатор ECVET към ЦРЧР на ел. поща imihailova@hrdc.bg или на тел. 02/ 91 55 097.

За регистрация: http://hrdc.bg/news/seminar_ecvet/
Предварителна програма

 

Национална група от ECVET експерти към Център за развитие на човешките ресурси


● Публикувано на 27.03.2019 ● Последна редакция 27.03.2019●