Уважаеми директори и служители на ЦПО

На интернет страницата на НАПОО в рубриката „За лицензирани ЦПО“ в меню „Методически материали за ЦПО“ са публикувани материалите от проведените информационни дни, които можете да ползвате във вашата пряка работа.


● Публикувано на 27.10.2015 ● Последна редакция 27.10.2015●