Архив новини

На вниманието на представителите на ЦПО

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение,
В НАПОО зачестиха запитвания от страна на ЦПО относно условията, при които лицензиран център може да провежда обучения по част от професия „Козметик“ и… Пълен текст »


Публикувано на: 17.12.2019

Уважаеми членове на управителния съвет, членове на експертните комисии, уважаеми колеги и съмишленици,

От името на Националната агенция за професионално образование и обучение приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай 24 май – Празника на българската просвета, култура и на славянската… Пълен текст »


Публикувано на: 22.05.2019

Честит 24 май!

Скъпи колеги, партньори и съмишленици,
 
Поздравяваме Ви с предстоящия Празник на славянската писменост и култура 24-ти май.
Нека уважаваме и пазим своето най-голямо богатство и гордост –… Пълен текст »


Публикувано на: 23.05.2018

До ръководителите на ЦПО и потребителите на сайта на НАПОО

Днес 01.03.2018 г. ще бъде извършена профилактика на мрежовата инфраструктура на НАПОО, поради което ще има спиране на инфорамационната система и интернтет страницата в часовете между 16:00 и 20:00… Пълен текст »


Публикувано на: 01.03.2018

До ръководителите на ЦПО и потребителите на сайта

На 19.02.2018 г. ще бъде извършена профилактика на мрежовата инфраструктура на НАПОО, поради което ще има спиране на информационната система и интернтет страницата в часовете между 09:00 и 12:00… Пълен текст »


Публикувано на: 16.02.2018

До ръководителите на ЦПО и потребителите на сайта на НАПОО

Днес 08.02.2018 г. ще бъде извършена профилактика на мрежовата инфраструктура на НАПОО, поради което ще има спиране на инфорамционната система и интернтет страницата в часовете между 13:00 и 22:00… Пълен текст »


Публикувано на: 08.02.2018

Важно! До ръководителите на ЦПО и потребителите на сайта на НАПОО

Поради техническа профилактика информационната система и уеб сайта на НАПОО, няма да бъдат достъпни на 29.11.2017 г. между 16 и 19 ч.
Предварително се извиняваме за причиненото… Пълен текст »


Публикувано на: 29.11.2017

Проект „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“

logo-ecvet-bg

НАПОО е партньор в проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“.
Обща информация за проекта:
Проектът BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“ се изпълнява по Приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е съфинансиран от европейските структурни и инвестиционни фондове на… Пълен текст »


Публикувано на: 08.09.2017

Документи – НАПОО – НКТ за ECVET в България

ПРОТОКОЛ № 11/ 26.11.2013 г. от заседание на националната експертна група за координиране на дейностите по въвеждане на Системата за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в националната система за ПОО
ПРОТОКОЛ № 10 / 13.06.2013 Пълен текст »


Публикувано на: 19.04.2016

Дейности и събития на НАПОО като НКТ за ECVET в България

Секторни квалификационни рамки и Европейската кредитна система в ПОО (ЕСVЕТ)
Кръгла маса със специалисти от ИКТ сектора – експерти, директори, преподаватели от средни и висши… Пълен текст »


Публикувано на: 19.04.2016

Весели празници!

Светло посрещане на Коледните и Новогодишни празници!
С пожелание за крепко здраве, мъдрост, действена вяра и съзидателна воля за полезни инициативи! Бъдете щастливи и успешни в личната и професионалната… Пълен текст »


Публикувано на: 23.12.2015

Рамково споразумение за обмен на информация между МОН, МТСП, АЗ и НАПОО

Днес, 17 декември 2015 г. Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев , Изпълнителният директор на Агенция по заетостта Валентина Георгиева и председателят на НАПОО Емилияна Димитрова подписаха рамково споразумение за сътрудничество чрез предоставяне на… Пълен текст »


Публикувано на: 17.12.2015

Онлайн уебинар относно предстоящото заявяване на задължителната документация от ЦПО през ИС на НАПОО

До ръководителите на ЦПО,
Във връзка със заявяване на задължителна документация за 2016 г.
Уведомяваме ви, че във връзка с въвеждането на новия модул  в ИС на НАПОО за подаване на заявки за задължителна документация от… Пълен текст »


Публикувано на: 16.12.2015