Архив новини

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение,
В НАПОО зачестиха запитвания от страна на ЦПО относно условията, при които лицензиран център може да провежда обучения по част от професия „Козметик“ и по-конкретно, обучения, фокусирани върху микроблейдинг и поставяне на

От името на Националната агенция за професионално образование и обучение приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай 24 май – Празника на българската просвета, култура и на славянската писменост!
24 май е един от най-светлите български национални празници – израз на гордостта ни от това че българското слово и писменост имат своето утвърдено място в културното наследство на

Скъпи колеги, партньори и съмишленици,  Поздравяваме Ви с предстоящия Празник на славянската писменост и култура 24-ти май. Нека уважаваме и пазим своето най-голямо богатство и гордост – словото.   Пожелавамe Ви здраве и много енергия, за да продължите своето достойно дело в името на

Днес 01.03.2018 г. ще бъде извършена профилактика на мрежовата инфраструктура на НАПОО, поради което ще има спиране на инфорамационната система и интернтет страницата в часовете между 16:00 и 20:00 ч.

На 19.02.2018 г. ще бъде извършена профилактика на мрежовата инфраструктура на НАПОО, поради което ще има спиране на информационната система и интернтет страницата в часовете между 09:00 и 12:00 ч.

Днес 08.02.2018 г. ще бъде извършена профилактика на мрежовата инфраструктура на НАПОО, поради което ще има спиране на инфорамционната система и интернтет страницата в часовете между 13:00 и 22:00 ч.

Поради техническа профилактика информационната система и уеб сайта на НАПОО, няма да бъдат достъпни на 29.11.2017 г. между 16 и 19 ч. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.
logo-ecvet-bg


НАПОО е партньор в проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“.Обща информация за проекта:Проектът BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“ се изпълнява по Приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е съфинансиран от европейските структурни и инвестиционни фондове на

ПРОТОКОЛ № 11/ 26.11.2013 г. от заседание на националната експертна група за координиране на дейностите по въвеждане на Системата за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в националната система за ПООПРОТОКОЛ № 10 / 13.06.2013

Секторни квалификационни рамки и Европейската кредитна система в ПОО (ЕСVЕТ)
Кръгла маса със специалисти от ИКТ сектора – експерти, директори, преподаватели от средни и висши училища, ЦПО, представители на бизнесаПрограма на семинара
Европейска рамка на компетентностите в ИКТ сектора

Светло посрещане на Коледните и Новогодишни празници! С пожелание за крепко здраве, мъдрост, действена вяра и съзидателна воля за полезни инициативи! Бъдете щастливи и успешни в личната и професионалната пътека! Екипът на НАПОО

Във връзка с предстоящото въвеждане от началото на 2016 г. на изискванията на  Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение,  Националната агенция за професионално образование и обучение Ви

Днес, 17 декември 2015 г. Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев , Изпълнителният директор на Агенция по заетостта Валентина Георгиева и председателят на НАПОО Емилияна Димитрова подписаха рамково споразумение за сътрудничество чрез предоставяне на

На 11.12.2015 г. в София  се проведе Националния форум „Участието на България в електронната платформа за учене на възрастни в Европа – EPALE”, организиран от Министерството на образованието и науката.  Форумът бе открит от министъра на образованието и науката проф. Тодор

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационни дни в гр. София на 14.12.2015 г. (понеделник)  и 15.12.2015г. (вторник ) от 10:00 ч. и от  14:00 ч. на адрес ул. „Искър“ № 9, в  сградата на БТПП. Проблематиката, която искаме да обсъдим с
navet-prise-from-ipa

На 08.12.2015 г. в Дома на Европа на официална церемония Институтът по публична администрация отличи най-иновативните практики в държавната администрация. В категорията „Електронно управление“ НАПОО се класира на почетното трето място. Надграждането на Информационната система и интернет страницата на НАПОО  по проект „Надграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и
03.12.2015

На работна среща в НАПОО на 03.12.2015 г. инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и г-н Мустафа Хилми Чолакоглу, заместник-подсекретар на турското Министерство на националното образование, обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество. Бяха представени възможностите за професионално обучение на възрастни, както и процедурата за лицензиране и последващ

На 6 ноември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия се състоя първата среща на работната група „European Skills, Competences, Qualifications and Occupations“ (ESCO). На събитието присъстваха експерти от държавите- членки, като от българска страна взеха участие по един представител на НАПОО и на Министерството на труда и социалната

Уважаеми дами и господа, Екипът на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България Ви кани да вземете участие в Шестата Национална конференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

На 5 и 6 ноември 2015 г. в гр. Барселона, Испания, се проведе 6-тия годишен форум, посветен на Европейската кредитна система в професионалното образование и обучение. Форумът бе организиран от Европейската комисия под надслов „Гъвкави квалификации за променящия се пазар на

На 2 и 3 ноември 2015 г. по време на семинар, проведен в гр. Брюксел, Белгия, бяха представени основните резултати от проведено емпирично изследване в 28 държави-членки на Европейския съюз (ЕС), посветено на актуалното състояние и перспективите за развитие на

Във връзка с функцията на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ методически да подпомага центровете за професионално обучение /ЦПО/, които извършват процедури по валидиране, агенцията създаде регистър с обучени в рамките на проект „Нова възможност за моето бъдеще“ експерти в областта на

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационни дни в страната, свързани  с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и  трябва да имат предвид в работата си.
На 18.11.2015 г. (сряда) от 16:00 ч. ще се проведе информационен ден в

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационни дни в страната, свързани  с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и  трябва да имат предвид в работата си.
На 12.11.2015 г. (четвъртък) от 11:30 ч. ще се проведе информационен ден в

На 28 октомври 2015 г. в гр. София Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с подкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе кръгла маса на „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЕКТОР ТУРИЗЪМ“, която се състоя в рамките на честването на петнадесет години от създаването на

Моля за Вашето съдействие  за предоставяне на информация, свързана с разпределение на разходите, направени от Вашите ЦПО за провеждане на обучение за придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно приложената в таблицата План-сметка. Моля,  попълнената в таблицата информация да ни бъде предоставена в срок до 02

Какво представляват резултатите от учене (знания, умения и компетентности), как се описват, кой ги разработва, как се прави учебна програма за усвояването им – това са част от въпросите, които ще бъдат обсъдени на семинарите, организирани от Министерство на образованието и науката  в рамките на проект №

В рамките на честването на петнадесет години от създаването на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), с любезното съдействие на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), се организира Кръгла маса на тема „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЕКТОР

На 20.10.2015 г. в ДВ, бр. 81 е публикувано Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма “Развитие на човешките

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационни дни в страната, свързани  с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и  трябва да имат предвид в работата си.
На 05.11.2015 г. (четвъртък) от 11:00 ч. ще се проведе информационен ден в

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационни дни в страната, свързани  с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и  трябва да имат предвид в работата си.
На 21.10.2015 г. (сряда) от 11:00 ч. ще се проведе информационен ден в

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационни дни в страната, свързани  с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и  трябва да имат предвид в работата си.
На 22.10.2015 г. (четвъртък) от 11:00 ч. ще се проведе информационен ден в

Уважаеми ръководители на ЦПО, НАПОО организира информационни дни в страната, свързани  с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и  трябва да имат предвид в работата си.
На 14.10.2015 г. (сряда) от 15:00 ч. ще се проведе информационен ден в

Във връзка с организиране и провеждане на обучение на външни експерти, които да подпомагат осъществяването на последващ контрол на дейността на лицензираните  ЦПО в съответствие с разпоредбите на Закона за професионалното образование  и обучение, Националната агенция за професионално образование и обучение набира

Европейската комисия ще сформира работна група, чийто обект на работа ще бъдат политиките по професионално ориентиране през целия живот. Това стана ясно в края на месец септември в Люксембург по време на 18-тото предпоследно пленарно заседание на  Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (European Lifelong Guidance Policy Network –

Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификации по професии съдържат описание на „резултатите от учене“ – знания, умения и компетентности, които трябва да се усвоят и демонстрират от обучаваните след завършване на обучението. С последните промени в Закона за професионалното образование и обучение (юли 2014 г.) се изисква представяне на резултатите от учене в

НАПОО инициира провеждането на информационни дни в страната, свързани  с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и  трябва да имат предвид в работата си.
Проблематиката, която искаме да обсъдим с вас е свързана с:
1. Прилагането на разпоредбите на Наредба № 4 за документите за  системата на народната просвета и Наредба № 3 за системата за  оценяване и най-често допусканите грешки в прилагането

Писмо на НАПОО за номиниране на външни експерти, които да подпомагат осъществяването на последващ контрол по мерките, финансирани по Националния план за действие по заетосттаПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСЪК С

До ръководителите на ЦПО, Излязоха от печат бланките на документите за валидиране на професионална квалификация: 1. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация, номенкл. № 3-54В – виж образеца; 2. Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация,

Единиците резултати от учене – „съставка“ на модерните стандарти за професионална квалификация, която улеснява и поощрява кандидатите при избора на професия.
В последните години България все повече се утвърждава като популярна целогодишна туристическа дестинация с характерна национална идентичност, съхранени културни традиции и разнообразна

Една от промените в приетата от Управителния съвет на НАПОО Процедура за поддържане и актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) е свързана с изменения през 2014 г. чл. 54, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение

Новата професия “Спедитор-логистик” ще бъде част от професионалното направление 840 “Транспортни услуги” и ще включва 2 специалности: „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Планиране и управление на логистични процеси“, съответно с трета и с четвърта степен на професионална квалификация. След взетото от Управителния съвет на НАПОО решение относно Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Проекти на Държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификации по професии, разработени съгласно чл. 13, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и съдържащи Единици резултати от учене (ЕРУ), са достъпни на сайта на НАПОО през съответното
НАПОО представи новите си услуги, достъпни онлайн

Днес, на 3 юли 2015 г., от 10:00 ч. в хотел Анел, гр. София, НАПОО проведе заключителна пресконференция във връзка с изпълнението на своя проект „Надграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и

Утре, на 3 юли 2015 г. от 10:00 ч. в хотел Анел, гр. София, НАПОО ще проведе заключителна пресконференция във връзка с изпълнението на своя проект „Надграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и

На 22 юни 2015 г. в Рига, Латвия, на среща на министрите отговарящи за професионалното образование и обучение, е подписана Декларация с новите приоритети в системата на професионалното образование и обучение на държавите-членки на ЕС за следващите 5 години: насърчаване на ученето на работното място със специално внимание към
refernet

На 30 юни 2015 г. в хотел „Анел“ , гр. София, екипът на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България ще проведе Пета Национална конференция на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и

„Международна секторна квалификация“ е сертификат, диплома, степен или титла, давана от международна организация (или национална организация, акредитирана към международна организация) и използвана в повече от една държава, която включва резултати от учене (базирани на стандарти, разработени от международна секторна организация или международна
Заключителна конференция

На 04 юни 2015 г. Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира заключителна конференция във връзка с успешното реализиране и приключване на проект BG051PO001-3.1.10-0001 „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално

Представител на НАПОО по покана на Българския съюз по заваряване взе участие в Третия конгрес по заваряване на страните от Югоизточна Европа в гр. Тимишуара, Румъния.
За последните три години в центровете за професионално обучение в България са обучени около 7000 души изпълнителски персонал по
Атрактивност на професионалното образование и обучение в ИКТ сектора

На 03 юни 2015 г. в гр. София Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с подкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе кръгла маса на тема „Атрактивност на професионалното образование и обучение в ИКТ

На 04 юни 2015 г. от 10.30 часа в Бест Уестърн Сити плюс хотел Национална агенция за професионално образование и обучение организира заключителна конференция във връзка с успешното приключване и реализиране на проект “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на

На 03 юни 2015 г. в гр. София Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с любезното съдействие на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще проведе кръгла маса на тема „Атрактивност на професионалното образование и обучение в ИКТ

НАПОО участва със свой представител на третата международна козметична конференция, организирана от Лидера Трейдинг ЕООД с любезното съдействие на Варненски медицински университет и IDEAS. В конференцията, проведена в периода 7-10 май 2015 г. в гр. Поморие, взеха участие водещи специалисти от козметичния

Анализът е изготвен въз основа на данните, въведени в Информационната система на НАПОО от 911 ЦПО на основание чл. 22, ал.8 от Закона за професионалното образование и обучение.
От представените доклади се вижда, че от всички професии с трета степен на професионална квалификация най-много

След направените изменения и допълненията на Закона за професионалното образование и обучение юли 2014 г., професионална квалификация може да се придобива и като обучение чрез работа (дуално обучение). Поредицата от международни събития за представяне на системите на дуално обучение във

Напомняме ви, че до 30 април съгласно чл. 87 ал.3 на Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета трябва да представите в НАПОО екземпляр на отчета на документите с фабрична номерация заедно с копие на протокола за унищожаване на документи с фабрична

Предстои подписването на рамково споразумение между НАПОО и асоциации/сдружения, представляващи и защищаващи интересите на юридически/физически лица, работещи в сферата на услугите по фризьорство и козметика.
Моля институциите, желаещи да се включат в рамковото споразумение да заявят писмено своя интерес в срок до 21 април 2015

Поради нарушаване на изискванията на ЗПОО са отнети временно за срок от 3 месеца лицензиите на центровете за професионално обучение: 200112013 – ЦПО към “МАТЕКО” АД
200312128 – ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Национален център за социална рехабилитация”
200412146

Във връзка с промените в Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета /ДВ. бр.23 от 27 Март 2015г./, Ви уведомяваме, че в срок до 30 април 2015г. Центровете за професионално обучение трябва да представят отчет на документите с фабрични
15 години от създаването на НАПОО

На 24 март 2015 г. в Националния музей „Земята и хората“ Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отбеляза 15 години от създаването си. Кръглата маса „НАПОО –традиция, партньорство, предизвикателства“  събра министри, заместник-министри, експерти, представители на работодателски и синдикални

Втора работна среща и учебен семинар по проект BUILD UP Skills EnerPro
Място и дата на провеждане: София, Хотел “Хемус”, зала “Преслав”-26 март 2015 година.Програма Втора работна среща и учебен семинар по проект BUILD UP Skills EnerPro

През 2015 година Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отбелязва 15 години от създаването си и функционирането като институция с ключово значение за модернизиране на системата на професионалното образование и обучение на национално ниво.
НАПОО е държавен орган към Министерски съвет на Република

Нова работна група се очаква да заработи към Европейската комисия, която  ще отговоря за ориентирането през целия живот.
Групата, в която ще бъдат представени всички страни-членки на Европейския съюз ще обединява различни действащи към момента мрежи, финансирани от Европейската

От 09.03.2015 г. са в сила актуализирани документи за лицензиране на ЦИПО и документи за осъществяване на последващ контрол на лицензираните ЦИПО (приети на УС на НАПОО протокол 1/18.02.2015 г.)
Всички лицензирани до момента ЦИПО могат да актуализират документациите си във връзка с новите

Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България подписаха споразумение за съвместни дейности, насочени към подобряване на ефективността на обучението по предприемачество като част от професионалното образование и обучение на гражданите. Идентифициране и популяризиране на добри практики за подобряване на предприемаческите умения сред възрастните

На 28-29.01.2015 г. Националната агенция за професионално образование и обучение бе домакин на работна среща по проект “H-Care”, финансиран по мярка: “Многостранни проекти за разработване на иновации – Секторни алианси на уменията”, програма: “Леонардо да Винчи”.
На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации:

В духа на разширяване и задълбочаване на сътрудничеството с институциите и организациите, имащи отношение към професионалното образование и обучение в края на 2014 г., Националната агенция за професионално образование и обучение сключи двустранно споразумение с Министерството на здравеопазванетоЦелта на Споразумението е да се гарантира качеството на професионалното обучение в ЦПО по професиите от област на образованието

От 1 януари 2015 г. е в сила Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на министъра на образованието и науката.
Центровете за професионално обучение, които планират да извършват валидиране съгласно

На 16 декември 2014 г. се проведе Годишната валоризационна конференция, ежегодно организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).
Поздрав с видео послание към участниците в конференцията отправи г-н Антонио да Силва Мендес – директор по въпросите на образованието и професионалното обучение в Генералната дирекция по образование и култура на Европейската

На 12 декември 2014 г. в София НАПОО и ЦРЧР организираха семинар с участието на директори и учители от професионални гимназии, представители на ЦПО, на социалните партньори за обсъждане на приетите вече нормативни актове, с които се регламентира процеса на

Екипът на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България провежда Четвъртата национална конференция на тема: “Европейски измерения в професионалното образование и обучение”. Основните дейности на мрежата са предоставяне на информация за националните политики в сферата на професионалното образование и обучение

На 19 и 20 ноември 2014 г. представители на НАПОО взеха участие в международен семинар, който се проведе в Корк, Ирландия, на територията на Технологичния институт (Cork Institute of Technology). Целта на събитието е да се обмени информация и опит между участниците относно

До ръководителите на ЦПО/ЦИПО Напомняме ви, че срокът за подаване на годишната информация на ЦПО/ЦИПО за 2014 г. е 31.01.2015 г.
Във връзка с изискването на чл.81, ал.5 от Наредба 4 за документите за системата на народната просвета, е необходимо в системата да бъдат прикачени сканирани изображения на издадените документи – удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация за всички обучени

1. 12.12.2014 г. – Национален ЕСVЕТ семинар на тема: “Повишаване на качеството на процесите на валидиране чрез системата от кредити в ПОО (ЕСVЕТ)” – София, хотел “Бест Уестърн Хотел Експо”, бул. “Цариградско шосе”.
Покана и Програма

От 01.09.2014 г. Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) стартира участието си по нов международен проект COACH@WORK, финансиран по програма „Erasmus+“, Ключова дейност 2 (КД 2) „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“. Това е първият проект, по който НАПОО партнира по новата програма Еразъм + 2014-2020

От 1 януари 2015 г. е в сила Наредбата за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Кои институции има право да извършват валидиране – професионални училища, професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни училища, професионални колежи и центрове за професионално

Във връзка с получени напоследък в НАПОО сигнали за учебни центрове, които нямат лицензия, но предлагат професионално обучение, Ви обръщаме внимание, че само Центрове за професионално обучение, които притежават лицензия, имат право да издават държавно признати документи за професионална

Днес членовете на Управителния съвет на НАПОО заедно със служители от агенцията посетиха производствената база и учебния център на Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД. Фирмата се установява в България през 1999г. и изгражда предприятие в Радиново (област Пловдив). Посещението бе осъществено благодарение на поканата на управителя на компанията г-н Герхард
Нови възможности за развитие в професионалната кариера

На 17.10.2014 г. се проведе среща-дискусия на тема “Нови възможности за развитие в професионалната кариера”, организирана от Асоциацията на малките и средни предприятия в индустрията за красота и здраве (АМСПИКЗ), организирана в рамките на Международния форум “Arena Professional 2014”. На срещата взеха участие представители от Националната агенция за професионално образование и
Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство с НСИ

Председателите на Националната агенция за професионално образование и обучение и Националния статистически институт Емилияна Димитрова и Сергей Цветарски подписаха Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на информация между двете институции. Чрез Споразумението се регламентират съвместни дейности при утвърждаването на методиката за набиране на информация и извършване на статистически

На 10.09.2014 г. в гр.София се проведе първата работна среща на консорциума по проект “BUILD UP Skills EnerPro”,последвана и от първата открита конференция по проекта.Още за проекта …

Със съдействието на проект “Подкрепа на ЕСФ за схема за чиракуване и стажуване” на Европейската комисия, чрез организацията “Ecorys”, МТСП организира тридневен семинар на тема: “Развитие на обучението чрез работа (дуално обучение) в България” от 24 до 26.09.2014 г. В семинара взеха участие представители на

Първа национална конференция “Развитие на човешките ресурси в сектор “Туризъм”” Конференцията е организирана от ИУ – Варна съвместно с Център за развитие на човешките ресурси. Тя ще представи възможностите за професионално развитие и повишаване на капацитета на работната сила в сферата на туризма посредством участие в европейски образователни

С промените в Закона за професионално образование и обучение, обнародвани в ДВ бр. 61 от 21.07.2014 се регламентират: · възможността за валидиране на знания и умения усвоени извън обучаващите институции;
· изискването за създаване и прилагане на вътрешна система за осигуряване на качеството в обучаващите

Относно: Заявяване и закупуване на задължителна учебна документация от лицензираните центрове за професионално обучениеПисмо до директорите на лицензирани ЦПОПриложение 1. Заявка за задължителната документация за институциите, за които са предназначени документите за началото на учебната 2014/2015 годинаПриложение
ReferNet

На 25 юни 2014 г. в хотел “Анел” , гр. София се проведе третата национална конференция на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение на тема: “Европейски измерения в професионалното образование и
Пресконференция на НАПОО

На 24.06.2014 г. от 10,00 ч. в хотел Анел НАПОО се проведе начална пресконференция по проект “Надграждане на информационната система (ИС) на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и

На 20.06.2014 г. Националната агенция за професионално образование и обучение съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси ще проведе Кръгла маса на тема: „Секторни квалификационни рамки и Европейската кредитна система в ПОО (ЕСVЕТ)“. За участие в Кръглата маса са поканени специалисти от ИКТ сектора –

На 30 май 2014 година в Центъра за развитие на човешките ресурси, ул. Граф Игнатиев 15, ет.1, НАПОО съвместно с ЦРЧР ще проведе семинар със социалнте партньори на тема Европейската кредитна система в ПОО (ЕСVЕТ) и ползите от използването й в

Уважаеми ръководители на ЦПО, Моля да попълните и представите в РИО на МОН заявка за задължителната документация, необходима за функционирането на ЦПО.Писмо от МОНСправка-образец

На 10 и 11 април 2014 г. в базата на Марица Изток 2 в Старозагорски минерални бани се проведе поредната работна среща на експерти от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с работните групи за разработване на Държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии от професионално направление „Минно

Националната агенция за професионално образование и обучение организира заключителна пресконференция по проект за повишаване на квалификацията на служителите, работещи в агенцията. Пресконференцията ще се състои на 29.04.2014 г. от 10,00 в х-л Анел. Част от програмите за обучение на служителите на НАПОО са специално разработени и са насочени към усвояване на компетентности за работа с информационни масиви бази

Национална агенция за професионално образование и обучение реализира проект за подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение
На 30 април 2014 г. от 10.00 часа в БТА Национална агенция за професионално образование и обучение организира пресконференция във връзка с реализирането на проект “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на
Обучение ДОИ

На 12 март 2014 г. в гр. Раднево експерти от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) проведоха обучение на работни групи за разработване на Държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии от професионално направление „Минно

Покана за заседание на Националната експертна група за координиране на въпросите, свързани с въвеждането на Системата за кредити в професионалното образование и обучение (ECVEТ)Уважаеми колеги, Уведомявамe Ви, че на 18.03.2014 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на НАПОО ще се проведе заседание на Националната експертна група при следния дневен ред:

В периода 12 – 14 февруари 2014 г. се проведе тематичен семинар, организиран от екипа на Европейската мрежа за трансфер на кредити в ПОО (ECVET) по заявка на Групата на ползвателите на ECVET. Семинарът е първи от серия семинари на тема «Резултати от ученето

В периода 18 – 20 февруари 2014 в Атина се проведе 14 пленарно заседание на Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN) за обсъждане на приоритетните области на действие на Мрежата в периода до 2015 г. Ключова цел в работата на Мрежата за 2013-2014

През 2013 г. Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) бе допълнен с две нови професии в сферата на строителството по предложение на обучаващи институции в партньорство с бизнеса. Това са “Реставратор-изпълнител” и “Техник-реставратор” на обекти от културното наследство

На 06.01.2014 г. се проведе интервю с допуснатите кандидати за позиция “Технически секретар” в екипа за организация и управление на проект BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките

Уважаеми ръководители на ЦПО и на ЦИПО, Моля, съгласно чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), да подадете чрез информационната система на НАПОО в срок до 31 януари 2014 г. информация за извършената през 2013

На 6 декември 2013 г. Националната агенция за професионално образование и обучение съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси проведе работна среща с директори на професионални гимназии от цялата страна. Темата на работната среща бе: Стратегии за мобилност в контекста на Европа 2020: системата за кредити в ПОО (ЕСVЕТ) и валидирането на неформалното и самостоятелно

Публикувана е процедурата за последващ контрол на ЦПО.
Екипът на НАПОО благодари на всички, които допринесоха с мнения и предложения за окончателното й оформяне.Процедура за последващ контрол на центровете за професионално обучение (приета от УС на НАПОО с протокол № 4 от 18 септември 2013 г.)

НАПОО обявява конкурс за позиция “Технически секретар” в екипа за организация и управление на проект BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките

На 10.12.2013 г. Националната агенция за професионално образование и обучение организира начална пресконференция по проект за повишаване на квалификацията на служителите, работещи в агенцията. Обученията са насочени към подобряване на уменията за работа със специализирани бази данни, ефективно водене на работни

По време на V международен форум „Професионално образование и бизнес: Диалог с партньорите“ в Астана, Казахстан, Националната агенция за професионално образование и обучение, в лицето на Председателя инж. Емилияна Димитрова сключи меморандум за сътрудничество с Акционерното дружество „Републикански научно-методически център за развитие на техническото и професионално образование и за придобиване на квалификация“ в лицето на генералния директор Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович за

Националната агенция за професионално образование и обучение и екипът на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България организират Втора националната конференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“.
Националната конференция ще се проведе на 5 декември в Хотел

На 25 октомври 2013 г. НАПОО организира кръгла маса за обсъждане на Проекта на Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията „Фризьор“ – втора и трета степен на професионална квалификация. Кръглата маса се провежда в рамките на XXІІ Италиански фестивал на красотата и прическата в Палата 2 на Международен Панаир в

На основание чл. 49в от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) осъществява последващ контрол на работата на ЦПО в съответствие с процедура, утвърдена с решение на УС на НАПОО (Протокол № 4 от 18.09.2013

На основание чл. 49в от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) осъществява последващ контрол на работата на ЦПО в съответствие  с процедура, утвърдена с решение на УС на НАПОО (Протокол № 4 от 18.09.2013

На 07.11.2013 г. в сградата на НАПОО – 5 блок на бул. Цариградско шосе ще бъде спряно електричеството. Възможни са смущения в работата на информационната система и в работата на телефонната централа. Извинявам се за неудобството, което може да причиним.
НАПОО

Националната агенция за професионално образование и обучение е съорганизатор на Национален конкурс на Центровете за професионално обучение, които предлагат обучение по професия “Фризьор”. Конкурсът се провежда в Палата 2 на Международния панаир Пловдив на 25 октомври 2013 г. На кръгла

Уважаеми ръководители на центрове за професионално обучение, моля да прегледате данните за контакти, които са въведени в Информационната система – ел.поща и телефон. Ако установите, че не са актуални – въведете вярната информация.

На 20 септември 2013 г. в Принцес Хотел София ще се проведе заключителна конференция по проект: “Разширяване на инструмента за бенчмаркинг BEQUAL и на професионалната общност за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение”Покана за участие в заключителната конференцияПрограма на заключителната конференция -BEQUAL

Уважаеми ръководители на центрове за професионално обучение, НАПОО разработи проект на методика за последващ контрол на центровете за професионално обучение. Настоящият проект на методика е публикуван, за да бъде разгледан и обсъден от всички заинтересовани страни. Очакваме Вашите бележки и препоръки на електронен адрес napoo@navet.government.bg в срок до 20 септември 2013

Уважаеми ръководители на центрове за професионално обучение, моля да спазвате изискванията относно заявяването, издаването и отчитането на документи с фабрична номерация, като спазвате следните указания: 1. Заявките на документи от задължителната училищна документация (ЗУД) се подават в РИО в срок, определен от

На 30.07.2013 г. се проведе Национална конференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“, организирана от НАПОО и екипа на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България. Присъстваха общо 70 представители на държавни

На 20 юни 2013 г. в гр. София Националната агенция за професионално образование и обучение съвместно (НАПОО) с ИндъстриУоч Груп ООД– София ще проведе представяне на българската версия на портала BEQUAL, посветен на процедурите за осигуряване на качеството в областта на професионалното образование и обучение

Пилотирането на преведения и адаптиран инструмент BEQUAL за сравнение на процедурите по осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) беше завършено успешно през април 2013 г. Целта на пилотните действия беше да се провери приложимостта на адаптирания бенчмаркинг инструмент в

Уважаеми ръководители на ЦПО, уведомяваме Ви, че спешно трябва да подадете заявките си за задължителна учебна документация в съответния РИО на МОМН, тъй като обобщените заявки трябва да бъдат представени от РИО на МОМН в срок до 28 май 2013

НАЦИД предлага нова електронна административна услуга за издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на България по нерегулирани професии. Удостоверението е документ, с който ще може да се докаже квалификация, образование и придобит опит на гражданите, желаещи да работят извън

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Камарата на строителите в България (КСБ) и фирма ЕнЕфект организират Заключителна работна среща по проект „Пътна карта за обучения по прилагане на интелигентни енергийно ефективни решения в строителството ”, „BUILD UP Skills
uf;mzjc,kr rh,r

„Сериозните компютърни игри като инструмент за обучение -SCOGATT“. „Леонардо да Винчи“, „Трансфер на иновации“, програма „Учене през целия живот“.
В края на март 2013 г. в Истанбул се проведе четвъртата работна среща на партньорите по проект „Сериозните компютърни игри като инструмент за обучение

На 14.03.2013 в гр. Брюксел, Белгия се проведе петата работна международна среща на партньорите по проект „Въвеждане на подхода единици резултати от ученето в подготовката на оператори и техници по поддръжка (експлоатация) в преработващата промишленост” (PILE UP) в рамките на програма “Леонардо да

Заглавие: Нова тапия ще вдига заплататаДата: 25.02.2013 17:38 Медия: Darts news Дават документ и за наученото вкъщи или на работа. Хората, които трупат знания и умения сами – извън школа и университети, ще могат да се сдобиват с документ за

Уважаеми ръководители на ЦПО, Съгласно чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), срокът за подаване на информация за извършената дейност на ЦПО и ЦИПО през 2012 г. изтече на 31.01.2013 г. Неподаването на тази информация от Ваша страна е

В периода 15 – 28 февруари 2013 г. Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) ще организира и проведе работни семинари в Пловдив, София и Плевен за представяне на разработен нов инструмент, свързан с осигуряване на качеството в професионалното образование и

Репортаж на в. “Строител” за проведеното на 25.01. събитие за обсъждане на работния документ„Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите за България до 2020 г.”

Във връзка с попълването на годишната информация за 2012 година в събота и неделя (26 и 27 януари 2013 година) от 10.00 до 17.00 часа ще работят дежурни телефони за информация: Александър Димитров, Админсофт, тел. 02 869 1618, 02 4901618
Илиана

Във връзка с попълването на годишната информация за 2012 година в събота и неделя (26 и 27 януари 2013 година) от 10.00 до 17.00 часа ще работят дежурни телефони за информация:
Александър Димитров, Админсофт, тел. 02 869 1618, 02 4901618
Илиана

На 25.01. 2013 година ще се проведе трета работна среща по проект BUILD UP Skills Bulgaria за обсъждане на Пътната картаПрограма-Пътна карта за обучения по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в строителството
Цели на Пътна карта за обучения по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в строителството
Пътна карта за обучения по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в строителството

Уважаеми ръководители на ЦИПО, Публикуван е формулярът за попълване на годишната информация за 2012 година към НАПОО.
Необходимо и да попълните и изпратите годишната си информация в срок до 31 януари 2013 г. на адрес: A.Katzarova@navet.government.bgГодишна информация за дейността на лицензиран ЦИПО

Продължава обучението на представители на ЦПО за работа и попълване на данни в ИС.
Във връзка с въвеждане на ИС на НАПОО в работен режим, продължава кампанията за обучение на представители на ЦПО за работа и попълване на данни в

НАПОО продължава успешното си партньорство по нов проект за разработване на единици резултати от ученетоСлед участието си в проект „CREDCHEM“ – Разработване и изпробване на система за кредити за подобряване на мобилността в сектор „химия”, който приключва 29.02.2012 г., Националната агенция за професионално образование и обучение стартира участието си като партньор в нов проект по Програмата за „Учене през целия живот“ – „PILE

ПРОГРАМА за втора работна среща по проект BUILD UP Skills Bulgaria: „Описание и анализ на текущото състояние в строителния сектор и системата за професионално образование и обучение“ Дата и място: 26 юли 2012 г., София, НАПОО Моментно

НАПОО обръща внимание на центровете за професионално обучение, които не попълват регулярно информацията за дейността си в Информационната система на НАПОО, че годишната информация за 2012 година ще може да бъде подавана само през Информационната система. Публикуван по-долу е списъкът на центровете за професионално

НАПОО благодари на всички центрове за професионално обучение, които подадоха годишната си информация за 2011 година през Информационната система за тяхната отговорност и добра координация с НАПОО.Напомняме на всички ЦПО, че от 2012 година годишната информация ще може да бъде подавана само през Информационната система.По-долу е публикуван списъкът на

В рамките на проект FooDrinks -“ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФЕСИЯТА “ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВО НА ХРАНИ И НАПИТКИ“, реализиран по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства”, партньорите разработиха въпросник, който цели да идентифицира потребностите от нови знания и умения и

Националната агенция за професионално образование и обучение получи подкрепа като Национална координационна точка за прилагане на Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение
(ECVET) В Препоръката на Европейския Парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) се приканват държавите

Заявка за задължителната документация за детските градини, училищата, обслужващите звена и центровете за професионално обучение за началото на учебната 2012/2013 г.Списък на самостоятелните платци на територията на област ……………………, до които ще бъде доставена ЗУД за началото на учебната 2012/2013 година

На 16.02.2012 г. Националната агенция за професионално образование и обучение проведе разширено заседание на Проектния съвет по проект „CREDCHEM“ – Разработване и изпробване на система за кредити за подобряване на мобилността в сектор „химия” . Целта на разширеното заседание беше десиминация в България на резултатите от

Професионално обучение с ваучери по схема “Развитие” и схема “Подкрепа за предприемчивите българи, Компонент 1” на ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г” Председателят на НАПОО г-н Деян Пушкаров посети в периода 02.05. 2012 г. – 04.05.2012 г. курсовете за професионално обучение с ваучери по схема “Развитие” и схема “Подкрепа за предприемчивите

НАПОО уведомява ръководителите на центрове за професионално обучение, че формулярът за подаване на годишната информация за дейността на ЦПО е публикуван на интернет страницата на Националната агенция за професионално образование и обучение. Напомняме Ви, че в съответствие с чл. 22,

На 29 и 30 септември 2011г. Националната агенция за професионално образование и обучение бе домакин на първата работна среща по проект “Повишаване качеството на обучението по професията Техник-технолог по качество на храни и напитки чрез обмен на европейски опит и иновации в обучението“

Продължава обучението на представители на ЦПО за работа и попълване на данни в ИС
Във връзка с въвеждане на ИС на НАПОО в работен режим, продължава кампанията за обучение на представители на ЦПО за работа и попълване на данни в

Съвместен проект на Американския университет в България (Център за европейски програми) и СУ “Св. Климент Охридски” (Департамент за информация и усъвършенстване на учители)Информация за квалификационен курс “Андрагогическа интеркултурна комуникация и компетентност”

Във връзка с въвеждане на ИС на НАПОО в работен режим, през месец юли стартира кампания за обучение на представители на ЦПО за работа и попълване на данни в ИС. Проведени бяха обучения в гр. София, гр. Казанлък, гр. Стара Загора и

Проект e-Guidance and e-Government Services (е-GOS) – е-Ориентиране и Услуги за Електронно Правителство, по програма „Конкурентоспособност и иновации” на Европейската комисия (ЕK) (ICT Policy Support Programme).Връзка към проекта

За първи път НАПОО бе институция-домакин на двуседмичен стаж, предназначен за студенти в трети курс по специалност „Публична администрация”. В стажа взеха участие седем студента: Анна Дерменджиева, Габриела Бегова, Магдалена Георгиева, Михаил Долапчиев, Тина Стоянова, Саша Божилова и Цветелина Стоилкова. Целта на стажа бе студентите да се запознаят как реално се прилага законът за администрацията и законът за държавния

За втори път Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) бе институция-домакин на националната инициатива „Мениджър за един ден”, организирана от фондация „Джуниър Ачийвмънт България”.
Тази година г-н Деян Пушкаров, председател на НАПОО, предаде управлението на НАПОО на 17 – годишния Васил

В съответствие с чл. 22, ал. 8 от ЗПОО до 31 януари на всяка календарна година центровете за професионално обучение са длъжни да представят в НАПОО информация за извършената дейност през предходната календарна година.
Центровете, неподали годишна информация, подлежат на санкции по

Уважаеми ръководители на центрове за професионално обучение,
През изминалата 2010 година НАПОО осъществи над 150 проверки на място на дейността на центрове за професионално обучение. По време на проверките бяха констатирани сходни грешки в дейността на центровете при организирането,

Със заповеди от 09.11.2010 г. Председателят на НАПОО, на основание чл. 49г, ал. 6, т. 5 от ЗПОО, отне окончателно лицензиите на следните ЦПО:1. Лицензия № 200312106 – ЦПО към ЕТ “Роза Савова – Спектър”, гр. Сандански;

На 27 септември 2010 г. Националната агенция за професионално образование и обучение бе домакин на международна среща с участието на представители от “Групо Интеркооп”, Испания, Министерството на земеделието и храните и Националната агенция за професионално образование и обучение.
Целта на срещата бе запознаване на представителите от “Групо Интеркооп” със състоянието на земеделския сектор в България и обсъждане на възможности за създаване на партньорства с Националната агенция за професионално образование и обучение в областта на професионалното обучение на

• На 28.09.2010 година в София бул “Дондуков” 9, Venus conference center, от 09.15 часа.
• На 11.10.2010 година в гр. Стара Загора – Българо-германски център за професионално обучение
• На 18.10.2010 година в гр. Плевен – Българо-германски център за професионално обучениеПокана за участие в информационните дни

От 13 до 17 септември 2010 година в к.к. “Слънчев Бряг” ще се проведе Международен семинар по проект “Професии без граници”, организиран от Национална агенция за професионално образование и обучение, Международен център за комуникации и развитие и Национална агенция за оценяване и

В съответствие с чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение до 31 януари на всяка календарна година центровете за професионално обучение са длъжни да представят в НАПОО информация за извършената дейност през предходната календарна година.

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) набира експерти по професионални области за оценки по лицензионни процедури и за контрол на дейността на центрове за професионално обучение.
Професионалните области са следните: „Изкуства”, „Стопанско управление и администрация”, „Физически науки”,

В Държавен вестник бр. 77 от 29 септември 2009 г. са публикувани Наредби за придобиване на квалификации по професиите “Лаборант”, “Плетач” и “Шивач”

В НАПОО се проведе информационен ден за представяне на разработван от Националната агенция за професионално образование и обучение проект “Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение”, финансиран по Оперативна програма “Административен

Рамкови споразумения, сключени между НАПОО и представители на социалните партньори:- Камарата на строителите в България – 03.10.2008 г. – МОН, МТСП, АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане” и ССИ – 18 март 2009 г.- Българския съюз по заваряване и Европейската федерация по заваряване

Във връзка с измененията и допълненията в СППОО, направени със Заповед № РД 09–298 / 19.02.2009 г. на министъра на образованието и науката НАПОО издава на лицензираните ЦПО удостоверения за съответствието между лицензираните професии и специалности и професиите и специалностите, променени на основание на цитираната заповед и приети от УС на

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) ще проведе регионални семинари на 16, 20 и 23 октомври съответно в гр. София, гр. Варна и гр. Стара Загора по проект “Развитие на политиките в областта на кариерното ориентиране в България”. В тях ще участват представители на регионалните и местни

На 29 септември 2008 г. в хотел “Шератон”, гр. София, се проведе Национална конференция “Добрите практики за качество в административното обслужване”, организирана от Министерството на държавната администрация и административната реформа.
Конференцията се реализира в рамките на проект “Промотиране на