Уважаеми директори на ЦПО,

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP провежда проучване за бъдещето на професионалното образование и обучение. Целта е да се събере информация за предизвикателствата и възможностите, пред които е изправен сектора и потенциала за неговото развитие. От особено значение е позицията на доставчиците на професионално обучение, ето защо Ви каним да вземете участие, като попълните въпросника: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/future-of-vet-2021