Уважаеми представители на ЦПО,

year_skills

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) организира Национална конференция на тема „Дигитални умения за дигиталното десетилетие“, в рамките на инициативите на Р България за провеждане на Европейската година на уменията.

 

Конференцията ще се проведе на 7 декември (четвъртък) 2023 г. от 10:00 ч. в „2020 Event Space“ https://2020event.space/, на адрес: гр. София, бул. „България” № 1 (в малкото НДК, входа до кино „Люмиер“) и ще бъде широко отразена в националния и европейския календари на Европейската година на уменията, както и на интернет страницата на инициативата https://skills.mlsp.government.bg/.

 

Основна цел на събитието е да провокира конструктивна дискусия между всички заинтересовани страни по отношение на дигиталната трансформация и нейното отражение върху пазара на труда, работните места и потребностите от умения.

Конференцията ще събере различните гледни точки от представители на Европейската комисия, държавни институции, работодателски организации, синдикати, браншови организации, университети и младежки организации по отношение на предизвикателствата, породени от цифровия преход, и необходимостта от мерки и действия за успешно адаптиране и развитие на бизнеса и работната сила в новите условия.

 

Регистрация за участие в конференцията може да бъде направена до 1 декември 2023 г. през интернет страницата на МТСП: www.mlsp.government.bg, в банер конференция „Дигитални умения за дигиталното десетилетие“.