Уважаеми представители на ЦПО,

Националната агенция за професионално образование и обучение разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в ЦПО, който включва проследяване на реализацията и удовлетвореността на обучаваните лица и на техните работодатели.

Изработеният инструментариум ще бъде интегриран в модула за самооценяване на качеството в ИС на НАПОО с цел поддържане на система за управление на качеството в ЦПО и автоматизиране изготвянето на доклади за самооценяване на качеството.
За да се изгради работещ модел бихме искали да ползваме и Вашия опит.

Моля да отделите 15 минути и да отговорите на въпросите по-долу. Участието в проучването е анонимно. Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на НАПОО и изпратени по ел. поща през ИС.

Благодарим Ви за отделеното време!

https://forms.gle/omN6PujwjfEqXr1E9