Уважаеми представители на ЦПО,

Представяме на Вашето внимание междинни резултати от проведеното проучване относно реализацията и удовлетвореността на обучаемите лица, както и за възможностите за участие във външно независимо оценяване на придобитите знания, умения и компетентности.

Екипът на НАПОО изказва благодарност на всички участници в проучването. Напомняме, че то е все още активно на следния адрес: https://forms.gle/iKTXc9gARDxFDhvv6