ВАЛИДИРАНЕТО – ЕДНА ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

В докладите на CEDEFOP и OECD  от май 2020 г. са направени  констатации, че при условията на пандемията от COVID-19, обучителните  институции от различни европейски страни са преоткрили възможностите,  които предоставя валидирането на професионални знания, умения и  компетентности.

Граждани се обаждат напоследък в НАПОО с молба за съдействие за намиране на организация, в която да  валидират умения, придобити в сферата на услугите за красота, строителството, кулинарията и др.

За тяхно улеснение, а и за ЦПО, които  организират процедури по валидиране са предназначени следните материали:

За кандидати за валидиране

Стъпки за провеждане на процедурата по валидиране