Въпросници, относно актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Уведомяваме Ви, че Въпросниците за актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение,

публикувани на 18.08.2019 г., ще останат активни. Всеки, който проявява интерес, може да сподели мнението си!

Разчитаме на Вашата активност и очакваме конструктивните Ви предложения!

Въпросници по области на образование:

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ИЗКУСТВА

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

ИНФОРМАТИКА

ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕХНИКА  професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“

ТЕХНИКА професионално направление „Електротехника и енергетика“

ТЕХНИКА  професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

ТЕХНИКА професионално направление „Химични продукти и  технологии“

ТЕХНИКА професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ЖУРНАЛИСТИКА, МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ


● Публикувано на 05.09.2019 ● Последна редакция 05.09.2019●