Виртуален семинар „Предизвикателства пред ПОО в периода на пандемията от COVID-19- споделяне на практики, решения, методи на педагози”

На 23-ти февруари 2022 г. Центърът за развитие на човешките ресурси организира онлайн семинар като част от инициативата National VET team. Темата на събитието е „Предизвикателства пред ПОО в периода на пандемията от COVID-19 – споделяне на практики, решения, методи на педагози“.

По време на семинара ще бъдат представени различни инструменти, практики и методи за виртуално обучение за нуждите на ПОО в условията на глобалната пандемия от COVID-19. Ще бъдат разгледани и конкретни разработки и решения на различни проекти, финансирани по Програма „Еразъм+“ и Програмата за външни дейности на Европейския съюз. В събитието е предвидена и дискусионна част.

За участие в семинара, е необходимо е да бъде попълнена регистрационна форма, която може да откриете на следния линк:

https://www.surveymonkey.com/r/P3B6KQT

Регистрации се приемат до 21 февруари 2022 г. или до достигане на максимално разрешения брой участници. Такса за участие не се изисква.