ВМА стартира обучение на парамедици

На 29 ноември 2021 г. НАПОО издаде лицензия на Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия (ВМА), с която се стартира обучението по професия „Парамедик“, специалност с код 7230302 „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“ – трета степен на професионална квалификация.

Документът беше връчен на началника на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски от председателя на НАПОО инж. Марияна Павлова, като двамата отбелязаха актуалността на професията и потенциала й за преодоляване на казуса с недостига на персонал в спешната помощ. Фактически световна практика е този вид дейности да се изпълняват от хора без висше медицинско образование, но със специфична професионална квалификация, като към тях спадат първоначалната оценка на състоянието и поддържане на основните жизнени функции, както и осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение. Предвижда се чрез този вид обучения да се даде един своеобразен рестарт на системата на спешната помощ в страната, с мултиплициращ позитивен ефект и в дългосрочен план.

Инж. Марияна Павлова подчерта водещата роля на ВМА и лицензирания център за професионално обучение за предоставяне на подобен вид квалифицирана подготовка, като материалната му база е оборудвана със съвременен тренинг център с опция за симулиране на различни бедствени ситуации и няколко учебни зали. Обучението ще се реализира съгласно изискванията на държавния образователен стандарт по професията и ще се предоставя от отлично подготвени специалисти на ВМА от различни медицински направления.