Втора европейска конференция на пощенския сектор

На 13 юли се проведе конференция на пощенския сектор в Европа, организирана от PostEurop, Асоциацията на европейските обществени пощенски оператори. В конференцията бяха представени резултатите по проект NeWPOST, финансиран по програма Еразъм+, по който НАПОО е партньор.

В конференцията бяха засегнати въпроси, свързани с необходимостта от квалифицирана работна сила в пощенския сектор и увеличаването на пригодността на заетост на младите хора в бързо променящата се среда.

Бяха представени иновативните учебни програми за пощенски служители, функционалностите и специални функции на платформата за обучение и схемата за сертифициране разработени в рамките на проекта NeWPOST. Особено внимание беше обърнато на въздействието на COVID19 в пощенския сектор и бъдещите действия във връзка с преодоляването на негативните въздействия.