Втора европейска седмица на професионалните умения 20-24 ноември 2017 г.

vet week

#EUVocationalSkills

Европейската комисия  организира за втори път  Европейска седмица на професионалните умения.

Целта на събитието е да се популяризира и повиши привлекателността на професионалното образование и обучение (ПОО), да се насърчи мобилността на обучаеми, да се подкрепи партньорството между бизнеса и ПОО.

Можете да намерите информация и да откриете начините за включване и регистрация на собствено събитие тук.

Организаторите са планирали различни събития – конференции, семинари, конкурси, изложби.

Програмата е публикувана тук.

Публикувани са обяви за конкурси в няколко категории:

  • Награда 2017 за Иновативна обучаваща институция тук;
  • Награда 2017 за обучение на работното място тук;
  • Награда 2017 на европейския алианс за чиракуване тук.

Създадена  е уеб-базирана платформа, на която всеки може да регистрира събитие, свързано с професионалното образование и обучение тук.

За повече информация посетете интернет сайта на събитието: http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek.