Втора регионална ReferNet конференция в гр. Русе

Днес, 27 октомври 2016 г., в град Русе се проведе Втората регионална ReferNet конференция. Начало на събитието даде инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО, а сред официалните гости бяха г-н Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта, г-н Станимир Станчев, заместник-областен управител на област Русе и г-н Димитър Райнов, началник на Регионално управление на образованието Русе. Г-н Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика, г-жа Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката и д. ик. н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители също изразиха своето уважение и изпратиха поздравителни адреси.

Директори и преподаватели от професионални гимназии и центрове за професионално обучение (ЦПО) имаха възможността да се запознаят както с дейността на европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение на CEDEFOP (Европейския център за развитие на професионалното обучение), така и с актуалните европейски и национални политики и тенденции.

По време на конференцията своите преживявания и впечатления зад граница споделиха участвали в учебни мобилности ученици от Професионалната гимназия по механотехника “Юрий Гагарин”, гр. Русе и от Професионалната гимназия по селско стопанство “Хан Аспарух”, гр. Исперих.

Презентации от събитието


● Публикувано на 27.10.2016 ● Последна редакция 27.10.2016●