Започва седмицата на цифровите умения 2021

Европа се нуждае от цифрови умения, за да се пребори с предизвикателствата на пандемията от Covid-19. Обществото е изправено пред редица трудности и всички сме принудени да усвоим нови цифрови умения. Нови технологии, които да дадат възможност на живота ни да продължи. Нови умения за продължаване на обучението, преподаването, работата, управлението на бизнес, общуването с близки и дори умения за разпознаване на информация, на която можем да се доверим.
Кампанията All Digital Week се провежда всеки март от 2010 г. и е помогнала на повече от 1,3 милиона души да влязат в интернет за първи път или да подобрят своите цифрови умения. Между 22 и 31 март ще се провеждат ежедневно събития, свързани с цифровите умения. За пореден път през 2021 г. в рамките на кампанията ще се обърне внимание на значението на цифровите умения и ще се предостави подкрепа на хиляди хора в цяла Европа, за да ги придобият. През 2020 г. Европейската комисия се консултира със заинтересованите страни и публикува План за действие в областта на цифровото образование, който определя широкообхватни принципи, приоритети и действия за напредък на Европа с цифрови умения. ALL DIGITAL приветства плана за действие в областта на цифровото образование и по време на цифрова седмица 2021 г. стотици събития в цяла Европа ще подкрепят преподавателите да бъдат „дигитален герой“, повишавайки пригодността за заетост на гражданите, помагайки им да имат достъп до здравеопазване и държавни услуги, да увеличават социалните си връзки и да се справят с дезинформацията. Събитията също така ще помогнат на бизнеса да стане по-издръжлив, фокусирайки се върху социалните медии и ефективната работа от вкъщи.
Стартовото събитие за кампанията All Digital Week 2021 ще бъде открито от председателя на борда на ALL DIGITAL Ахил Камеас и изпълнителния директор на ALL DIGITAL Петер Палволджи. В основното послание Мария Габриел, европейски комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, ще коментира плана за действие в областта на цифровото образование и All Digital Week. Стефано Скарпета, директор по заетостта, труда и социалните въпроси в ОИСР, ще говори за нуждата от разширяване на цифровите умения в света след пандемията.
Повече информация за събитието може да откриете тук