Заповед на Министъра на здравеопазването

Със заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването се допуска провеждане на определени видове професионални  обучения в ЦПО.

Заповед №РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/03/zapoved-rd-01-249-03-05-2020.pdf