14.08.2017 г. – Пазарна консултация: Определяне на прогнозната стойност за текущата поддръжка на Информационната система на НАПОО

Обява за пазарна консултация

Техническа спецификация – Приложение № 1

Ценово предложение – образец – Приложение № 2

Сведения за участника – образец – Приложение № 3


● Публикувано на 14.08.2017 ● Последна редакция 14.08.2017●