Пресконференция по проект „Качество и ефективност“

На 19.11.2020 г. от 11:00 часа ще се състои виртуална пресконференция по проект „Качество и ефективност“ на тема „Професионалното обучение в България – какво се търси, какво се предлага и как да се гарантира качеството“.
Акценти в пресконференцията:
• Представяне на проекта „Качество и ефективност“
• Представяне на тенденции в професионалното обучение в България
• Професионалното обучение в условията на COVID пандемия
• Представяне на резултати от проучване на нагласите на работодателите, на обучаващите се, както и на Центровете за професионално обучение за качеството на професионалното обучение на възрастни.

В пресконференцията ще вземат участие:
• Емилияна Димитрова – председател на НАПОО
• Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика
• Красимира Брозиг – ръководител на проект „Качество и ефективност“