Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

Извлечение от Протокол № 13 от заседанието на Министерски съвет на 24 февруари 2021 година

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)


 


● Публикувано на 15.06.2021 ● Последна редакция 15.06.2021●