Национална РеферНет конференция

refernet

На 03.11.2023 г. се проведе Националната конференция по мрежата Рефернет на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“. Основната й цел е да популяризира достиженията на професионалното образование и обучение сред всички заинтересовани страни и да представи потенциала им за успешно решаване на предизвикателството „професионално образование и обучение – пазар на труда“.

С проведената конференция завършва и третият цикъл на официално представителство за България на Националната агенция за професионално образование и обучение в Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet.

На събитието бяха представени основните акценти в дейностите на Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP през 2023 г., както и някои ключови теми за мрежата през последната година като:

  • Европейската година на уменията и включените в рамките й активности;
  • Дигиталните умения и значението им за трансформацията на пазара на труда
  • Обучителни ресурси за EUROPASS с оглед на уменията на бъдещето.

Изключително атрактивно беше представянето и на темата за Дуалното обучение за възрастни лица в лицензираните центрове за професионално обучение и заряда му за бъдещо разгръщане на многобройните възможности, които предоставя.

Презентации от събитието:

Представяне на мрежата ReferNet и основните акценти в дейностите на CEDEFOP през 2023 година
2023-та: Европейска година на уменията
Дуално обучение на за възрастни лица над 16 г. в лицензираните центрове за професионално обучение
Адаптиране към промяна: Дигиталните умения и еволюцията на пазара на труда
Обучителни ресурси за EUROPASS Умения на бъдещето