522010 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Електротехник” – 2019 (проект)