Анкета за оценка на удовлетвореността от предоставяните от НАПОО услуги и информация

Уважаеми госпожи и господа,

 

Целта на проучването е да се установи необходимо ли е и как НАПОО може да подобри дейността си – както във връзка с предоставяните услуги, така и относно информацията, която подготвяме за вас.

Попълването на анкетата е анонимно и няма да ви отнеме повече от 5 минути.

 

Линк към анкетата